Mikro İhracat

Yurt dışı ticareti ülke ekonomisinin büyümesi ya da daralması açısından önem teşkil etmektedir. Teşkil ettiği önemden kaynaklı olarak dış ticaret ile ilgili paradigmalar devlet kontrolünde sürdürülmektedir. Kontroller ise yapılan hukuki düzenlemeler ile sağlanır. Günümüzün dijitalleşen çağında birçok yapı sanal nitelik kazanmıştır. Bu durum hukuksal beyannamelerin, mevzuatların hazırlanmasına engel değildir. Özellikle siber ticaretin arttığı zamanlarda devlet eli ile yaptırımlar yahut düzenlemeler çok daha gereklidir. Pratikleşen ticari faaliyetlerin olası tehlikelerden korunması muhakkaktır.

Olumsuzlukların azaltılması ile güvenilir hale gelecek olan siber uluslararası ilişkiler, ticareti kolaylaştırma etkisi ile kazançların artmasına olanak sağlayacaktır. Malumdur ki ihracatçının kazancı ülke ekonomisine fayda getirerek bir yurt içi gelir artışı döngüsü yaratacaktır. Peki ticaretin elektronik ortamda yapılıyor olması ne demektir ?

Mikro İhracat Nedir ?

Yukarıdaki sorumuzun eş manalı olanı ‘mikro ihracat nedir?’ sorusudur. Ticaret yalnızca ihracat ile sınırlı değildir. Hatta elektronik ortama taşınmayan, taşınamayan birçok ekonomik yapı bulunmaktadır. Zaman geçtikçe ilerleyen teknoloji eşliğinde birçok iktisadi faaliyetin sanal ağ üzerinde işlerliği artacaktır. Mikro ihracat da aynı şekilde ihracatın elektronik ortamda hazırlanan bir gümrük beyannamesi ile yapılmasıdır. Mikro genel itibarıyla ‘ufak, küçük vb.’ anlamlarına gelen ön ektir. Önüne geldiği kelimenin ufak çapta, küçük bir alan, hacim ve boyutla ilişkili olduğunu ifade eder. İhracat ile beraber kullanıldığında da aynı manaya gelir. İhracatın küçük bir meblağ ile sınırlandırılmasıdır.

Yapılmak istenen dış satım belli bir miktar ve değer ile sınırlı tutulur. Güncellenen son rakamlar ile birlikte ihracatı yapılacak ürün 300 kilogramı aşmayacak ve fatura tutarı 15.000 Euro’ dan fazla olmayacak şekilde yurt dışına ihraç edilebilir. Mikro burada 300 kilogram ve 15.000 Euro’luk sınırı ifade etmektedir. Mikro ihracat (ETGB) “Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi” ile yapılır.

*300 kilogram ağırlık ve 15.000 Euro değerleri güncel olarak takip edilmelidir. Ağırlık ve para cinsinden olan bu değerlerde değişiklik yapılması mümkündür.

Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi Nedir ?

Mikro ihracatın en önemli aracı olan ETGB gümrük beyannamesi yerine kullanılan elektronik bir belgedir. Kağıt ile çıktı alınmadan hızlı posta aracılığı ile işlem görülür. Yapılan herhangi bir faaliyetin hızlı ve aktif şekilde ilerlemesine engel olan şeylerden biri bürokrasi ve kırtasiyeciliktir. Elektronik beyanname ise ihracatçılar için bir kurtarıcı vazifesi görmektedir. Maliyetleri ve zaman kaybını minimuma indirmektedir. Aracılara gereksinim duyulmamasını ve komisyon verilmemesi avantajlarını sağlamaktadır. Ticari eylemlerin aksamalar yaşanmadan online şekilde yapılması ihracatçılar için dış satımı daha cazibeli hale getiriyor. Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi ile yetki verilen bazı kargo firmaları dolaylı olarak ihracat hizmeti görüyorlar. Gümrük Kanunu ile hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlere ve Posta İdaresine dolaylı temsil yetkisi tanınmıştır. Operatörlerin düzenlediği elektronik belgeyi gümrük müşavirlerinin düzenleme hakkı yoktur. Gümrük Genel Tebliği’nin (g) ve (ğ) bendinde operatör ve Posta İdaresi’nin tanımı şu şekilde yapılmıştır:

Operatör: Hava yolu ile hızlı kargo taşımacılığı kapsamındaki gönderilerin gümrük beyanı dâhil tüm gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla yapmaya yetkili tüzel kişilerdir.

Posta İdaresi: Türkiye Cumhuriyeti Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

Mikro İhracatın Sağladığı Avantajlar

Mikro ihracatın tanımını yaparken aslında sağladığı avantajları da dolaylı şekilde belirtmiş olduk. Şimdi bunları toplu ve derlenmiş hali ile maddeler şeklinde belirtelim:

  • Evrak ve beyannameler ile kağıt üzerinde uğraşmıyorsunuz. Bu sayede zaman tasarrufu ve maliyet minimizasyonu sağlıyorsunuz.
  • Yetkilendirilen posta idaresi ve hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler gümrük müşavirliği, ordino, terminal vb. isimler altında ilave ücret alamaz.
  • Vekaletname ibrazına gerek duyulmaz.
  • Gönderilerin KDV iadesi alınabilir. Elektronik beyanname ve Türkçe fatura ile maliyeye başvurmak yeterlidir.

Mikro ihracat gümrükçü, nakliyeci ve sigortacının aracı olmasına gerek kalmadan yapılır. Bakanlık tarafından yetkilendirilen uluslararası ekspres kargo firmasına;

  • Gönderilecek ürün
  • Dolaylı temsil yetkisi
  • İş emri
  • Türkçe ve İngilizce fatura

Geriye kalan bütün işlemleri kargo şirketi, ürünün ihracatını yapacak kişi adına gerçekleştirir. Mikro ihracat ağırlığı ve değeri düşük ürünler adına yapıldığı için küçük ölçekli firmalar, hafif mal üretimine sahip sektörler, eşyalarının değeri düşük meblağ olan kuruluşların yapması daha makuldur. Hukuki araçlar ile düzenlemeler yapılarak ticari faaliyetle uğraşanlara sunulan mikro ihracat fırsatı ihracatçıların maliyetini azaltıp vergi iadesi alabilmelerinin önünü açıyor. İhracatçılar bu avantajlar sayesinde ihracata teşvik ediliyor.

Diğer yazılarımız için tıklayınız.

ihracatyolu
Tarafından Yazıldı : ihracatyolu ·


Ürünlerinizi tüm Dünyaya tanıtın ve yeni müşteriler bulun → Panele Giriş ←